Körkortsklasser


B-kort

Du kan tidigast börja en B-kurs när du fyllt 16 år. Mängden obligatoriska studier varierar beroende på om du har några körkort från tidigare, samt på din inlärningshastighet och din ålder. Det är viktigt att du planerar studierna tillsammans med bilskolläraren så att de olika lektionerna fördelas på ett så förnuftigt sätt som möjligt över hela inlärningstiden.

På besiktningsstationen (Ajovarma) avläggs förarexamen (teori- + körprov). Efter godkänd examen får du ett tillfälligt examensintyg som ger dig rätt att i en månads tid köra fordon i klass B i Finland. Ditt egentliga körkort skickas hem per post. 

B-kort (inget körkort från tidigare)

 • 4 timmar teori, EAS säkerhetsutbildning
 • 10 timmar körundervisning
 • 8 timmar riskskolning
 • Användning av fordonet i förarexamen (första körprovet) , samt studiematerial ingår i kursavgiften.

B-kort (har körkort från tidigare)

 • 10 timmar körundervisning
 • 8 timmar riskskolning
 • Användning av fordonet i förarexamen (första körprovet) , samt studiematerial ingår i kursavgiften.

     

BE-körkort

Behöver du då släpvagnens totalvikt överstiger dragbilens egenmassa, samt då släpvagnens totalvikt är över 750 kg men högst 3500 kg eller kombinationens totala massa är över 3 500 kg. 

BE-kombinations körkortet (lilla E) har ingen obligatorisk teori- eller körundervisning. Men till förarexamen hör: ett teoriprov med 10 frågor som gäller klass BE, ett hanteringsprov, samt ett körprov. Det finns möjlighet att hyra släpvagn (60€) via bilskolan i Närpes.

 

C-kort

C-utbildningens målsättning är att du lär dig att hantera och köra lastbil i trafiken på ett säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt samt att du ska få en uppfattning om lastbilsförarens yrke.

Körkort av C-klass (minimi 21 år):
 • lastbilar och andra fordon med en totalmassa överstiger 3500 kg och i vilka det finns plats för högst åtta personer förutom föraren.
 • fordonskombinationer, där dragbilen hör till denna klass och där totalmassan på fordonet som bogseras är högst 750 kg, samt
 • trafiktraktorer med fordon som bogseras
C-kort Kursinnehåll:
 • 12 timmar teori
 • 10 timmar körundervisning
 • Användning av fordonet i förarexamen (första körprovet) , samt studiematerial ingår i kursavgiften.

Körkort av klass C ger endast behöring till körning av lastbil i privatbruk. Vid yrkeskörning krävs särskild yrkeskompetenskurs för yrkesförare. 

Traktorkörkort (Klass T)
Körrätt för traktor, snöskoter och motordriven arbetsmaskin. -T-
 • traktorer, dock inte trafiktraktorer (krav på körkort är klass LT)
 • motordrivna arbetsmaskiner och snöskotrar inklusive tillkopplade släpfordon
För att du ska få göra examen i klass T krävs:
 • att du är minst 15 år
 • att du har ett giltigt körkortstillstånd. Du ansöker om tillståndet hos Ajovarma på den ort där du bor.
 • att du på ett tillförlitligt sätt kan styrka din identitet. (giltigt pass, körkort, identitetskort)

Till körkortstillståndet bifogas:

 • Hälsointyg (vid behov)
 • Två passfoton
 • Vårdnadshavarens tillstånd
 • Körkortstillståndet betalas till Ajovarma, 37 euro
Examen:
 • Du avlägger teoriprovet på besiktningstationen (Ajovarma).

Efter avlagd examen, får du ett examensintyg som ger dig rätt att i en månads tid köra fordon i klass T i Finland. Ditt egentliga körkort skickas hem per post.

 

Bilskolan YA Drive logotyp - Trafikskolan YA Drive drivs av bolaget Eduya AB
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA